You are here

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại sở Lao động – Thương binh  và Xã hội và Bưu điện tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng năm chiếm khoảng 4,7% dân số của tỉnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các diện đối tượng theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng yếu thế có mức sống tối thiểu, được hỗ trợ, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.Công tác chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách. Việc kiểm tra, giám sát cấp huyện, cấp xã trong việc xác định và quản lý đối tượng; tổ chức thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp trên địa bàn đã đi vào nền nếp.

 

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương chuyển đổi hình thức chi trả sang đơn vị thực hiện dịch vụ chi trả. Tổ chức 231 điểm chi trả, tạo thuận tiện cho người hưởng và phù hợp với công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Việc chi trả trợ cấp xã hội được thực hiện trước ngày 15 và thực hiện quyết toán với Phòng Lao động – Thương binh  và Xã hội trước ngày 20 hàng tháng. Bình quân mỗi tháng Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả chế độ bảo trợ xã hội cho 86.087 đối tượng với số tiền chi trả trên 32 tỷ 196 triệu đồng.

 

Tại buổi làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh đề xuất, kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức về chính sách an sinh, xã hội tới các cấp, các ngành và cộng đồng. Hỗ trợ tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực thực hiện chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương xử lý các vướng mắc khi thực hiện công tác bảo trợ xã hội để triển khai, thực hiện chính sách đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục nâng mức trợ cấp xã hội và mở rộng diện đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi cô đơn… Bố trí đủ số biên chế và tăng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; có chính sách thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, đáp ứng nhu cầu đối tượng ngày càng tăng. Bổ sung thêm nguồn chi trả cho Bưu điện tỉnh để bù đắp một phần các chi phí thực tế

Đoàn giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Sở Lao động – Thương binh  và Xã hội, Bưu điện tỉnh và tổng hợp chuyển đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét theo quy định./.

                                                                               T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE