You are here

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê làm việc tại tỉnh ta

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do đồng chí Nguyễn Thị Hương làm trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh ta về công tác thống kê của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh.

Tại buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Tổng Cục Thống kê, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của tỉnh Nam Định. Trong đó, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện tốt, đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, an toàn. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê.
Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Nam Định trong thời gian qua, đã giúp ngành Thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê mong muốn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thống kê, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Tổng Cục Thống kê , đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các số liệu thống kê có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, trong thời gian qua, thông qua công tác phân tích, tổ chức dữ liệu thống kê của ngành Thống kê, tỉnh Nam Định đã có cơ sở xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với sự phát triển của tỉnh.
 
 
Bích Thủy


Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE