You are here

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Định tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của công tác dân vận qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống , bám sát định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, trong mỗi thời kỳ lịch sử, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nam Định đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng quần chúng ở địa phương để đề ra những hình thức, tổ chức vận động phù hợp. Đặc biệt trong 5 năm qua, hệ thống Ban dân vận các cấp đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực hoạt động và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; nâng cao vai trò tham mưu giúp cấp uỷ triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Trong đó, đã chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động đối thoại với nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia, giám sát hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình “Dân vận khéo”./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE