You are here

Không thể làm sai lệch bản chất “gỡ rối” và “kiến tạo”

“Gỡ rối” và “kiến tạo” là nguyên tắc cơ bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 98).

“Gỡ rối” và “kiến tạo” có mối quan hệ biện chứng, tạo nên tính thống nhất về nhận thức và hành động. Những thông tin xuyên tạc, cố tình làm sai lệch bản chất vấn đề do các đối tượng thù địch thực hiện, cần được nhận diện và kiên quyết đấu tranh, loại bỏ.

Những chuyển động tích cực trên thực tế

Nghị quyết 98 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8-2023. Sau hơn hai tháng triển khai thực hiện, thực tiễn hoạt động của bộ máy hành chính công đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội.

Trong lúc hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh đang từng bước vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thì trên không gian mạng thời gian qua lại xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc của các đối tượng xấu, gieo rắc tâm lý bi quan, hoài nghi, tiêu cực...

Tại cuộc gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và TP Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết 98, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi trong vận hành cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 98 là “gỡ rối” và “kiến tạo”.

Nguyên tắc này cùng với hệ thống kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 98 được Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh quán triệt sâu sắc, trở thành phương châm hành động của cả hệ thống chính trị thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Nghị quyết 98 là sự cụ thể hóa về mặt luật pháp Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 98 là sự cụ thể hóa về mặt luật pháp Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 98 là hệ thống những cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm cho TP Hồ Chí Minh với vai trò là đô thị đầu tàu của cả nước, có hành lang pháp lý thông thoáng, có cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội so với quy định pháp luật hiện hành nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển nhanh và bền vững. Các điều khoản quy định trong Nghị quyết 98 giúp TP Hồ Chí Minh “gỡ rối” những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, cơ chế vận hành của bộ máy hành chính công.

Thành phố được phân cấp, phân quyền mạnh, có quyền tự chủ, tự quyết đối với nhiều phân khúc, hạng mục, lĩnh vực kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong quy hoạch, sử dụng nguồn nhân lực, phê duyệt các dự án đầu tư, triển khai các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, hoạt động của TP Thủ Đức-mô hình “Thành phố trong thành phố” đầu tiên của cả nước...

Như vậy, với Nghị quyết 98, Đảng, Nhà nước ta đã trang bị cho TP Hồ Chí Minh công cụ pháp lý vượt trội, đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn về cơ chế, chính sách để giải quyết những bất cập, vướng mắc nội tại. Trên cơ sở đó, thành phố phát huy nội lực, tận dụng mọi nguồn lực để “kiến tạo” chính sách mới, vừa phát triển kinh tế, vừa mở lối, tạo cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thực tế, sau hơn hai tháng có hiệu lực, Nghị quyết 98 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, rõ nhất là sự đột phá ngay vào những “điểm nghẽn” đang tồn tại, gây cản trở, kìm hãm sự phát triển của thành phố. Kỳ họp lần thứ 11 của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, cụ thể hóa Nghị quyết 98 vào từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực, đã thông qua hơn 100 nghị quyết, tờ trình về cơ chế, chính sách, dự án...

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, đây là kỳ họp HĐND “chưa từng có”. Các đại biểu đã thể hiện sự thống nhất cao, quyết tâm lớn, giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Đó chính là biểu hiện sinh động của “gỡ rối”. Có “gỡ rối” suôn sẻ thì mới tạo hành lang thông thoáng để “kiến tạo” phát triển. “Gỡ rối” để “kiến tạo”, “kiến tạo” cách “gỡ rối”, vừa “gỡ rối” vừa “kiến tạo”... đó là phương châm hành động để các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội của Nghị quyết 98 nhanh chóng có đáp số, có sản phẩm vật chất cân đo đong đếm được trên thực tế.

Hai lĩnh vực trọng tâm là tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công thể hiện rõ nét nhất sự chuyển biến. Hàng loạt công trình giao thông, dự án cơ sở hạ tầng chậm tiến độ, đội vốn đầu tư hoặc rơi vào tình trạng “đắp chiếu” nhiều năm nay trên địa bàn thành phố đã được khởi công hoặc tái khởi động ngay sau khi Nghị quyết 98 có hiệu lực. Mũi nhọn đột phá vào các dự án, công trình trọng điểm đã góp phần “gỡ rối” cho giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh được giao kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn 70.518 tỷ đồng. Đến hết quý II-2023, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chỉ đạt tỷ lệ 35%. Biểu đồ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh từ cuối quý III-2023, khi Nghị quyết 98 có hiệu lực. Và với việc HĐND thành phố vừa thông qua hơn 100 tờ trình, nghị quyết về cơ chế, chính sách, dự án...

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong 3 tháng cuối năm sẽ giải ngân 45.266 tỷ đồng vốn đầu tư công, hoàn thành 95% kế hoạch năm. Nguồn vốn đầu tư công này tập trung chủ yếu cho 38 dự án, công trình trọng điểm về giao thông, hạ tầng kinh tế đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố.

Đó là những con số cụ thể, chứng minh những chuyển biến tích cực, hiệu quả bước đầu của các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội được Đảng, Nhà nước áp dụng cho thành phố đầu tàu.

Đằng sau những quan điểm sai trái

Tất cả chúng ta đều nhận thức rõ, không một cơ chế, chính sách nào, dù ưu việt đến đâu, có thể mang lại hiệu quả toàn diện tức thì trong thực tiễn. Đường lối, chính sách ra đời từ sự đòi hỏi của thực tiễn và thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội sẽ là thước đo, căn cứ để đánh giá hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách. Nghị quyết 98 với hệ thống những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội dành cho TP Hồ Chí Minh cũng vậy.

Để ban hành những điều khoản trong Nghị quyết 98, Quốc hội đã rà soát, đánh giá, tổng kết toàn diện thực tế sau hơn 5 năm thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 54 và hiện thực đời sống sau hơn 37 năm đổi mới.

Thế nên, đòi hỏi ngay lập tức Nghị quyết 98 phải đem lại sự thay đổi toàn diện, có hiệu quả vượt trội trong đời sống xã hội là chủ quan, duy ý chí. Nhấn mạnh vấn đề này là bởi, trên không gian mạng thời gian qua đã xuất hiện nhiều sản phẩm tuyên truyền có nội dung sai trái của một số phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại mang tư tưởng thù địch với Việt Nam và nhiều tài khoản cá nhân của những đối tượng bất mãn, thù địch.

Đặc biệt là sau khi HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp “chưa từng có” nêu trên, những đối tượng có tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước, đối tượng thù địch người Việt ở hải ngoại đã lên tiếng bình luận bằng giọng điệu chế giễu, bỉ bai, công kích, xuyên tạc. Họ cho rằng chúng ta đang “vẽ rắn thêm chân”, “mị dân bằng cơ chế”, “càng gỡ càng rối”, “kiến tạo kiểu con kiến mà leo cành đa”... Họ bám vào những khó khăn của nền kinh tế, khoét sâu vào những hạn chế, bất cập trong bộ máy hành chính công để xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực nội tại của hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh và đất nước.

Từ kiểu bỉ bai, xuyên tạc cơ chế, chính sách đặc thù, bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh đạo và hệ thống chính trị, họ lèo lái dư luận theo hướng tiêu cực, gieo rắc tâm lý hoài nghi, kích động cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ bỏ khu vực công đi làm thuê cho doanh nghiệp nước ngoài.

Họ lồng ghép, liên hệ với các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước và những vấn đề trọng đại được Trung ương Đảng bàn bạc tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) để tuyên truyền kích động, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Họ kêu gọi giới trí thức ủng hộ quan điểm thân phương Tây, dựa hẳn vào phương Tây để phát triển đất nước...

Với thái độ khách quan, tỉnh táo, chúng ta không khó để nhận ra mưu đồ của những quan điểm sai trái nêu trên. Xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi xấu chế độ, bỉ bai cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng... là những chiêu bài đã được các đối tượng cực đoan cấu kết với các thế lực thù địch thực hiện lâu nay.

Mỗi khi Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách mới hoặc diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng là lập tức các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến dịch truyền thông xuyên tạc, chống phá. Họ thông qua những hoạt động này nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất lòng tin của nhân dân, gây rối ren, phân hóa nội bộ. Khi chúng ta đồng lòng “gỡ rối” thì họ tìm mọi cách để “gây rối”, làm rối ren, phức tạp tình hình, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Coi trọng “xây” và “chống” trong truyền thông chính sách

Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, “xây” và “chống” là hai nhiệm vụ được kết hợp chặt chẽ, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. “Gỡ rối” và “kiến tạo” chính là sự cụ thể hóa của “xây” và “chống” trong triển khai, vận hành các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội tại TP Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98, sớm có được những kết quả, mô hình điển hình trong thực tiễn, cùng với việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thành chương trình, kế hoạch hành động ở từng ngành, từng khâu... chúng ta phải đặc biệt coi trọng vai trò của công tác truyền thông chính sách. Quán triệt phương châm “lấy xây để chống”, công tác truyền thông chính sách cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đông đảo kiều bào yêu nước đang hướng các hoạt động đầu tư về quê hương.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch cũng chính là giải pháp quan trọng để “gỡ rối” và “kiến tạo” hiệu quả.

Nghị quyết 98 đã đi vào đời sống và bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực sau hơn hai tháng có hiệu lực. Để hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội tạo động lực, sức mạnh nội sinh cho hệ thống chính trị của TP Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp, cần có thời gian để nâng cao tính khả thi và hiệu quả trên thực tế đời sống kinh tế-xã hội.

Trong quá trình đó, việc “gỡ rối” và “kiến tạo” phải được áp dụng, triển khai thông suốt từ lãnh đạo thành phố đến cơ sở, doanh nghiệp và người dân theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”. Không một thế lực nào, với bất cứ lý do gì có thể làm sai lệch bản chất “gỡ rối” và “kiến tạo”.

NGUYỄN PHANÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE