You are here

Thành phố Nam Định sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009 – 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về 5 bài học kinh nghiệm, 8 nhóm chủ trương, giải pháp cần tập trung để xây dựng nền quốc phòng toàn dân những năm tiếp theo; UBND thành phố  cũng đề nghị tỉnh kiến nghị với TW sớm sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên thành luật để thực hiện tốt hơn. 10 năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của thành phố Nam Định được triển khai tích cực. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng được tăng cường, lực lượng được xây dựng vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Các ngành và các địa phương trên địa bàn thành phố  coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng NTM, hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng; “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của đất nước cho nhiệm vụ quốc phòng./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE