You are here

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 2 khóa 103

Dự lễ bế mạc có Thiếu tướng Phạm Hoàng Long - Phó Tham mưu Trưởng Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Quân khu 3; đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 2 khóa 103 có 88 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Sau gần 1 tháng, các học viên đã được học 14 chuyên đề về: Đường lối phát triển của Đảng Cộng sản; Chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nắm vững thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Phát triển kinh tế xã hội, nắm vững tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình và lật đổ các thế lực thù địch. Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc xây dựng khu phòng thủ… Các học viên còn được tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn Công binh 299 Quân đoàn 1. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt khá và giỏi.

Đây là cơ sở giúp các học viên nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang, khu vực phòng thủ ở địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

T/h:Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE